Правила Сервісу МЕДРадник24

1. Основні терміни

2. Загальні положення

3. Процедура реєстрації та користування Особистим кабінетом Користувачем-Медичним закладом

4. Процедура реєстрації та користування Особистим кабінетом Користувачем-лікарем

5. Процедура реєстрації та користування Особистим кабінетом Користувачем-Пацієнтом

6. Користувач має право

7. Адміністрація має право

8. Користувач зобов'язується

9. Сайту зобов'язується

10. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту

11. Розгляд претензій і суперечок

12. Інші положення

 

1. Основні терміни

Адміністрація Сайту - ТОВ «МЕДРадник24». Їй належить всі відповідні майнові права на Сайт, включаючи права на доменне ім'я сайту і його адміністрування.

Сайт - сукупність розміщених у інтернет-мережі файлів (електронних документів), які об'єднані адресним доменом medadvisor24.com.

Користувач Сайту (Користувач) - особа, яка пройшла Процедуру реєстрації та отримала індивідуальний логін і пароль доступу до свого Особистого кабінету, а також може створити свій Профіль (медичні установи, аптеки та ін.). Також Користувачем вважається особа, яка не проходила реєстрацію на Сайті, при цьому має доступ до інформації на Сайті і користується сервісами. Користувачем може бути будь-яка особа, яка займається підприємницькою діяльністю, а також дієздатна фізична особа, яка досягла повноліття. Користувачем може бути  пацієнт, медичний заклад в особі адміністратора мед. закладу, лікар та ін.

Медичний заклад (МЗ) - юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстровані відповідно до Законодавства, надає послуги медичного спрямування, яке розміщує інформацію про свій заклад і реалізує послуги за допомогою сайту medadvisor24.com, з урахуванням умов даної Угоди (оферти).

Адміністратор медичного закладу (АМЗ) - Користувач Сайту, який авторизований на Сайті, як Представник МЗ, уповноважений представляти МЗ, а також розміщувати інформацію про МЗ і приймати заявки на мед. послуги від інших користувачів за допомогою сервісів Сайту.

Аптека - юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстровані відповідно до Законодавства, яке розміщує інформацію про себе за допомогою сайту medadvisor24.com, з урахуванням умов цих Правил Сервісу (оферти).

Страхова компанія (СК) - юридична особа, зареєстрована відповідно до Законодавства, надає послуги страхування здоров'я і життя, яка розміщує інформацію на сайті medadvisor24.com, з урахуванням умов даної Угоди (оферти).

Послуги Адміністратора сайту - послуги, що надаються адміністрацією сайту для медичних установ, аптек, страхових компаній, та ін. з метою розміщення реклами та інформування користувачів, адміністрування заявок від користувачів на прийом до лікаря і медичного страхування.

Медичні послуги (мед. послуги) - послуги медичного призначення, що надаються Користувачу- пацієнту медичним закладом.

Страхові послуги (страх. послуги) - це комплекс послуг, пов'язаних зі страхуванням ризиків для здоров'я і життя, що надаються Користувачу-пацієнтові страховою компанією.

Сервіс МЕДРадник24 (Сервіси Сайту) - це набір послуг, розміщений за адресою medadvisor24.com в Інтернет-мережі, який надає Користувачам широкі можливості здійснити швидкий і простий пошук МЗ і залишити заявку на прийом в обраному МЗ. Також під сервісом мається на увазі можливість Користувача залишати відгуки, заявки на мед. страховку, заявку на мед. Туризм.

Заявка - відповідним чином оформлена і розміщена на сайті medadvisor24.com заявка Користувача-пацієнта на запис в МЗ на прийом, на мед. туризм або замовлення мед. страховки.

Статус заявки - етап відображення проходження заявки з моменту реєстрації заявки на Сайті до моменту її виконання.

Статус «Заявка в роботі» - заявка, прийнята в роботу адміністратором МЗ і при цьому щодо якої узгоджуються всі необхідні деталі до приходу Користувача в МЗ.

Статус «Пацієнта обслуговано» - пацієнт відвідав МЗ/лікаря і отримав необхідну послугу. Після підтвердження даного статусу Користувач пацієнт може залишити відгук про якість наданих послуг та оцінку.

Особистий кабінет Користувача-пацієнта (ОК пацієнта) - сервіс, що надається Користувачу після авторизації на Сайті. За допомогою особистого кабінету Користувач може заповнювати і редагувати інформацію про себе, переглядати акції і спец. пропозиції обраних МЗ, створювати заявки на мед. послуги, страхові продукти, медичний туризм, отримувати повідомлення від Адміністрації сайту та МЗ.

Особистий кабінет Користувача МЗ (ОК МЗ) - сервіс, що надається МЗ після авторизації на Сайті. Користувачем від МЗ виступає адміністратор медичного закладу (АМЗ). АМЗ може заповнювати і редагувати інформацію про себе, МЗ, а саме: лікарів МЗ, розміщувати, новини, акції, спец. пропозиції, фотографії, приймати заявки від користувачів, відправляти повідомлення Користувачам, Адміністрації Сайту, коментувати відгуки пацієнтів.

Особистий кабінет Користувача лікаря (ОК лікаря) - сервіс, що надається лікарю після авторизації на Сайті. За допомогою Особистого кабінету лікар може заповнювати і редагувати інформацію про себе, приймати заявки від користувачів, які затверджені адміністратором, коментувати відгуки користувачів, адресовані безпосередньо лікарю після прийому.

Відгук - коментарі Користувача на Сайті за результатами отриманої послуги щодо мед. закладу/лікаря.

Обліковий час - всі дати і час, які зазначає Користувач при використанні Сайту і Сервісів Компанії (обліковуються за Київським часом).

Модерація - перевірка інформації, яку розміщують на Сайті Користувачі, АМЗ і лікар з метою надання правдивої, такої, що не порушує законодавство України, інформації.

Обліковий запис - унікальний логін (ім'я) Користувача, АМЗ або лікаря, який створений на Сайті.

Логін - адреса електронної пошти Користувача, що використовується при авторизації на Сайті.

Авторизація - процес входу в особистий кабінет Користувачем за допомогою логіна і пароля на Сайті.

Реєстрація - процедура заповнення особистої інформації на Сайті з метою створення облікового запису і доступу в Особистий кабінет.

Контент – будь-яке інформаційне наповнення сайту, в тому числі у вигляді текстів, рецензій, коментарів, анонсів, фото, відео, а також новини та інші матеріали, залишені Користувачем на Сайті.

Новини - інформація, розміщена за допомогою особистого кабінету МЗ на Сайті або ж Адміністрацією Сайту

Акція - інформація про зниження ціни на мед. послугу, яка діє короткий час, а також та, що розміщена за допомогою особистого кабінету МЗ на Сайті.

Спеціальна пропозиція - інформація про медичні і супроводжуючі послуги, які включають в себе унікальність для Користувача і діють тривалий час, а також інформація, розміщена за допомогою особистого кабінету МЗ на Сайті.

Законодавство - чинне законодавство України.

Правила сервісу - електронний документ, який опублікований в Інтернет-мережі за адресою https://medadvisor24.com/terms-of-service. Правила приймаються всіма Користувачами невідкладно при використанні Сайту.

2. Загальні положення

2.1 Предметом Правил сервісу МЕДРадник24 (далі - Правила Сервісу) є відносини між Адміністрацією Сайту і Користувачами, метою яких є затвердження правил використання Сайту і доступних на ньому сервісів.

2.2 Згідно статті 633 Цивільного Кодексу України даний документ є публічним договором (офертою), при підтвердженні його умов Користувач погоджується і зобов'язується виконувати Правила сервісу.

2.3 Укладення цього Договору здійснюється шляхом приєднання Користувачем до Правил сервісу, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Користувачем умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

2.4 Якщо Користувач не згоден дотримуватися цих Правил сервісу, він не повинен використовувати Сервіси Сайту.

2.5 Сайт є тільки майданчиком, що розміщає контент користувачів, надає можливість вибору Користувачем мед. закладу для подачі заявок на прийом, аптеки, страхової компанії, а також є зв'язком між Користувачами і Адміністрацією Сайту, надає можливість висловлення власної думки про послуги, отриманих в мед. установах, аптеках, страхових компаніях.

2.6 Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на Сайті після Авторизації Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність відповідно до цих Правил Сервісу і законодавством України за будь-які дії, вчинені ним з використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які може спричинити або спричинило подібне його використання.

2.7 Текст Правил сервісу наданий до ознайомлення при відвідуванні Сайту за посиланням https://medadvisor24.com/terms-of-service, при реєстрації на Сайті, при оформленні заявки на прийом в МЗ. Правила сервісу набувають чинності з моменту підтвердження Користувачем і діють протягом усього часу надання та використання послуг.

2.8 Адміністрація сайту може в будь-який момент змінювати Правила Сервісу без Вашої на це згоди, і Ви з цим повинні погодитися. Але згідно з Цивільним кодексом ви все одно можете подавати свої заперечення.

2.9 Правила Сервісу оновлюються в міру необхідності і/або в наслідок змін чинного законодавства, у результаті чого розміщуються на даному Сайті, а також є дійсними з моменту публікації в односторонньому порядку. Подальше використання Сайту після внесення будь-яких змін в Правила сервісу означає беззастережне прийняття Користувачем таких змін.

2.10 Всі повідомлення, листи, претензії та ін., які надсилає один одному Адміністрація та Користувачі у вигляді ел. пошти або повідомлень в рамках Сайту. вважаються оформленими належним чином,.

2.11 Сторони погодилися, що документи, пов'язані з виконанням Правил Сервісу, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

2.12 Кожна зі Сторін зобов'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін.

3. Процедура реєстрації та користування Особистим кабінетом Користувачем-Медичним закладом

- реєстрація на сайті;

- за фактом реєстрації Адміністрація ідентифікує МЗ і надає доступ;

- отримання доступу до ОК МЗ через посилання, відправлене на ел. пошту;

- заповнення і редагування профілю АМЗ тільки достовірною інформацією;

- заповнення і редагування профілю МЗ адміністратором МЗ тільки достовірною інформацією;

- приймати заявки від Користувачів-пацієнтів;

- стежити за розкладом роботи МЗ і вказувати тільки достовірний час прийомів;

- проставляти статус «Зачинено» з відповідними коментарями в разі неможливості приймати пацієнтів;

- реєструвати лікарів свого МЗ;

- активувати/деактивувати облікові записи лікарів свого МЗ в разі звільнення;

- розміщувати інформацію про акції, спец. пропозиції і програми мед. туризму;

- коментувати відгуки користувачів, залишені в профілі МЗ - розділ «Відгуки»;

- змінювати свій пароль, як АМЗ;

- направляти новий пароль для лікарів МЗ;

- направляти інформаційні повідомлення Користувачам-пацієнтам;

- на час відсутності роботи МЗ припинити використання Сервісу - прийом заявок від Користувачів-пацієнтів, зазначивши в профілі МЗ статус «Зачинено» з коментарями;

- за відмови використовувати Сервіс - прийом заявок від Користувачів-пацієнтів, в обов'язковому порядку повідомити про це Адміністрацію Сайту;

- надати Адміністрації Сайту доступ до будь-якого іншого електронного ресурсу Користувача мед. установи або страх. Компанії. При цьому, вибір Користувачем МЗ або СК будь-якого з методів передачі інформації не потребує узгодження сторонами будь-яких додаткових документів при такій передачі-прийому інформації.

4. Процедура реєстрації та користування Особистим кабінетом Користувачем-лікарем

- отримання доступу до ОК лікаря через посилання, відправлене на ел. пошту за допомогою АМЗ;

- змінювати свій пароль;

- заповнювати і редагувати профіль лікаря тільки достовірною інформацією;

- приймати заявки від Користувачів-пацієнтів за допомогою закріплення АМЗ;

- коментувати відгуки Користувачів-пацієнтів, які були на прийомі, залишені у розділі «Відгуки»;

- направляти інформаційні повідомлення Користувачам-пацієнтам.

5. Процедура реєстрації та користування Особистим кабінетом Користувачем-пацієнтом

- реєстрація на сайті;

- отримання доступу до ОК пацієнта через посилання, відправлену на ел. пошту;

- зміна свого пароля;

- заповнювати і редагувати свій профіль тільки достовірною інформацією;

- направляти заявки на обраний МЗ;

- залишати заявки на медичне страхування;

- скасовувати створені заявки на прийом до лікаря в МЗ;

- формувати історію заявок на прийом в МЗ;

- формувати список обраних МЗ;

- залишати відгуки про відвідування МЗ, а також конкретного лікаря у заявці на прийом в статусі «Пацієнта обслуговано»;

- формувати історію відгуків про МЗ і лікарів.

6. Користувач має право

6.1. Користувач МЗ має право реєструватися на сайті з метою надання інформації про МЗ і можливості комунікації з Користувачами-пацієнтами, а також реєструвати своїх представників (АМЗ, лікарів).

6.2 Користувач МЗ має право розміщувати Контент, що не суперечить даним Правилам Сервісу.

6.3 Користувач має право самостійно змінювати пароль, не повідомляючи про це Адміністрацію Сайту.

6.4 Користувач має право вимагати від Адміністрації Сайту надання йому Послуг відповідно до умов Правил Сервісу.

- отримувати від Адміністрації Сайту інформацію про послуги та додатковіплатні сервіси.

6.5 Користувач має право звертатися до Адміністрації Сайту для усунення технічних питань з використання Сайту в рамках Правил Сервісу.

6.6 Користувач має право звертатися до Адміністрації Сайту з метою вирішення суперечливих питань.

6.7 Користувач має право направляти пропозиції для удосконалення сервісів Сайту.

7. Адміністрація має право

7.1 Адміністрація сайту має право змінювати Контент, оформлення Сайту, сервіси, удосконалювати програмне забезпечення та іншу інформацію, яка зберігається на Сайті, без узгодження з Користувачем.

7.2 Адміністрація має право змінювати/доповнювати Правила Сервісу без узгодження з Користувачем. Інформація про такі зміни публікується за посиланням https://medadvisor24.com/terms-of-service. Згода Користувача використовувати Сервіси Сайту після будь-яких змін Правил Сайту означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

7.3 Адміністрація має право змінювати/доповнювати/видаляти(модерувати) будь-який Контент, який суперечить Правилам Сервісу, а також припиняти, обмежувати або зупиняти доступ Користувача до всіх або ж конкретного Сервісу/розділу Сервісу Сайту з повідомленням Користувача або без нього, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

7.4 Адміністрація Сайту має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісів Користувачами з метою удосконалення Сервісів, дотримання безпеки Сайту, запобігання порушенню законодавства України.

7.5 Адміністрація сайту має право перевіряти інформацію про Користувачів МЗ, Користувачів-лікарів, як за запитами Користувачів-пацієнтів, так і за власною ініціативою з метою актуалізації інформації на Сайті.

7.6 Адміністрація сайту має право запитувати у Користувача МЗ відповідне документальне підтвердження правдивості інформації, внесеної в Особистий кабінет МЗ і Особистий кабінет лікаря в кожному випадку зміни цієї інформації.

7.7 Адміністрація Сайту має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.

7.8 Адміністрація Сайту має право при необхідності отримувати від Користувачів-пацієнтів відгуки про МЗ, лікаря, СК, у яких пацієнт отримав послугу.

7.9 Адміністрація Сайту має право обробляти будь-якими способами персональні дані Користувачів, а саме включати їх в бази даних, передавати третім особам, з метою систематизації, напрямки рекламного/НЕ рекламного характеру інформацію і будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України.

7.10 Адміністрація Сайту має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Сайту.

7.11 Рейтинги, присвоєні Адміністрацією Сайту, є інтелектуальною власністю сайту і захищені авторським правом.

8. Користувач зобов'язується

8.1 Користувач зобов'язується виконувати умови цих Правил Сервісу.

8.2 Вживати належних заходів для забезпечення збереження особистого логіна та пароля для доступу до Сайту.

8.3 Користувач не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. свої логін і пароль для доступу до особистого кабінету третім особам. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

8.4 Адміністрація Сайту наполегливо рекомендує, а Користувач зобов'язується прийняти до уваги необхідність використовувати Паролі, які складаються не менше ніж 6 (шести) символів і включають одночасно рядкові і великі літери, а також цифри.

8.5 Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію Сайту про будь-які випадки доступу до Сайту третіх осіб під обліковим записом Користувача, які стали йому відомі,. Користувачеві рекомендується регулярно міняти свій пароль.

8.6 Не створювати кілька облікових записів для одного Користувача. У разі виявлення дублікатів такі Облікові записи будуть видалятися.

8.7 Нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені Користувачем з використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які може спричинити або спричинило подібне його використання.

8.8 Вносити правдиву інформацію до свого облікового запису, а також вносити зміни в дані зазначені в облікового запису Користувача при кожній зміні цих даних.

8.9 Використовувати Сервіси тільки в законних цілях і дотримуватися чинного законодавства України.

8.10 Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач усвідомлює і враховує ризики, пов'язані з її можливою ​​недостовірністю, а також з тим, що деяка інформація може здатися такою, що йому загрожує, є образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною.

8.11 Якщо сталося те, що зазначено у п 8.11,, Користувач повинен негайно повідомити Адміністрації Сайту про наявність подібної інформації.

8.12 Користувач зобов'язується не завантажувати, не публікувати і не передавати будь-яким іншим способом наступний Контент:

- який суперечить законодавству України;

- образливий по відношенню до інших користувачів і третіх осіб;

- вульгарний, непристойний, порнографічного характеру;

- службового характеру або такий, що не підлягає розголошенню;

- порушує права третіх осіб;

- рекламного характеру;

- містить загрози, наклепницьку або дискредитуючу інформацію;

- носить шахрайський характер;

- пропагандує расову, релігійну, етнічну ненависть або ворожнечу,

- будь-яку іншу інформацію, що порушує гарантовані законом права людини і громадянина.

8.13 Регулярно знайомитися зі змістом Правил Сервісу з метою своєчасного ознайомлення з їх змінами.

8.14 Користувач зобов'язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісів, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісів, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Сайту та/або третіх осіб.

8.15 Користувач не повинен порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту.

8.16 Користувач зобов'язується не здійснювати дії, спрямовані на отримання доступу до чужого особистого профілю шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.

8.17 Користувач зобов'язується самостійно і регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, ознайомлюватися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Послуг, включаючизміни і доповнення до цих Правил Сервісу. Мовчання і продовження користування Сервісом після повідомлення означає згоду з Правилами Сервісу.

8.18 Користувач МЗ і Користувач-лікар гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів, що розміщуються ними в профілях за допомогою ЛК.

8.19 Користувач несе відповідальність за ту інформацію, яку розміщує, при необхідності надає підтверджуючі документи.

8.20 Користувач зобов'язується повністю дотримуватися Правил Сервісу.

8.21 Дотримуватися Політики конфіденційності МЕДРадник24.

9. Адміністрація Сайту зобов’язується

9.1 Забезпечити можливість реєстрації Користувача на Сайті.

9.2 Не розголошувати третім особам інформацію облікового запису Користувача, якщо в цьому немає необхідності для надання якісних послуг з користування Сайтом.;

9.3 Дотримуватися Політики конфіденційності МЕДРадник24.

9.4 Не порушувати права і свободу Користувачів і дотримуватися законодавства України.

10. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту

10.1 Адміністрація Сайту не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість надання сервісів і не дає гарантію того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Адміністрація Сайту вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього.

10.2 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Сервісів Сайту.

10.3 Адміністрація Сайту не несе відповідальності в разі порушення прав Користувача третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до логіну та паролю Користувача.

10.4 Адміністрація Сайту докладає всіх можливих зусиль для того, щоб уникнути розміщення на Сайті недбалої, образливої, такої, що не відповідає дійсності або свідомо неповної інформації, проте, в кінцевому рахунку, відповідальність за неї покладається на осіб, які її надали або самостійно розмістили.

10.5 Оскільки ідентифікація користувачів сайтів є проблематичною через технічні причини, Адміністрація Сайту не відповідає за те, що зареєстровані користувачі є дійсно тими людьми, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну іншим особам з цієї причини.

10.6 За жодних обставин Адміністрація Сайту не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, заподіяння шкоди честі, гідності або діловій репутації або втраті результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на сайті, що викликане використанням Сайту

10.7 В разі пред'явлення третіми особами претензій до Адміністрації Сайту, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати питання розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Адміністратора Сайту від можливих збитків і позовів.

10.8 Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення були викликані обставинами непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору і яких не було можливості уникнути або усунути, такі як загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо..

10.9 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки пристроїв Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, що викликані або пов'язані з використанням Користувачем Сервісів Сайту.

10.10 Адміністрація Сайту не контролює своєчасне відвідування лікаря згідно залишеної заявки. Адміністрація Сайту не контролює якість і терміни, що надаються Користувачами-МЗ і Користувачами-лікарями послуг, що пропонуються ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якої всі послуги, які пропонуються через Сайт, надаються під свою самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Адміністрації Сайту.

11. Розгляд претензій і суперечок

11.1 Претензії користувачів щодо Сервісів приймаються Адміністрацією Сайту до розгляду в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Терміни розгляду - згідно законодавства України.

11.2 Користувач і Адміністрація Сайту намагатимуться вирішити всі суперечки і розбіжності, що виникають між ними, шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спори і розбіжності шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Адміністрації Сайту.

12. Інші положення

12.1 Користувач цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.

12.2 Правила Сервісу набувають чинності моменту використання сервісів і діють на постійній основі

ПО ПИТАННЯМ СПІВРОБІТНИЦТВА ЗВЕРТАТИСЬ


* - обов’язкові поля

Населений пункт не визначено.
Для автоматичного визначення дозвольте доступ до даних про місцезнаходження.