Iм'я:

Сaвіна Олена Михайлівна

Категорія: Вища Категорія
Досвід: 28 років
0

0 Відгуків
Короткий опис:
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, за спеціальністю «Лікувальна справа»
Член Асоціації дитячих офтальмологів і оптометристів України.
Член Всеукраїнського Альянсу Офтальмологів.
Почесний член Асоціації тифлопедагогів України.
Член Всеукраїнської Асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики.
Eксперт від України в європейській асоціації COST Action ANIRIDIA-NET Europe.
Курси тематичного вдосконалення:
2005 р. стажування з циклу «Діагностика захворювань очного дна» на робочому місці у відділенні НПЦ лазерних методів лікування ока на базі «Центра мікрохірургії ока» НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ.
2012 р. – відвідала та успішно склала іспит з навчального курсу «Системи менеджменту якості. Стандарти серії ISO 9000. Основні положення – базовий курс» в Українському центрі міжнародної сертифікації енергетики «Укренергосерт» (м. Kиїв, сертифікат № ua-003/12/058).
2014 р. – курси тематичного вдосконалення «Глаукома» (НМАПО імені П. Л. Шупика).
2017 р. – здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) за спеціальністю «Офтальмологія».
2019 р. – навчалась на циклі спеціалізації з медичної генетики при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, березень-квітень 2019 р. Отримала спеціальність медичного генетика.
Навчання за кордоном:
2013 р. – стажування в Університетській клініці та клініці «Емекс медікал» м. Мюнхена, Німеччина (цикл «Офтальмологія»).
2018 р. – навчання в США (за спеціальністю «Генетика і геноміка людини. Офтальмогенетика» згідно здобутого гранду, NIH/NEI, Bethesda, Maryland).
Публікації:
Співавтор монографії
Рыков С. А. Клиническая диагностика наследственных заболеваний глаз у детей : (в помощь окулистам, работающим в поликлиниках, стационарах, в дет. дошкол. учреждениях, консультирующим родил. дома и др.) (монография) / С. А. Рыков, И. Л. Ферфильфайн, Е. М. Савина. – Одесса: Фенікс, 2012. – 136 с.
Автор 13 статей (опублікованих в 11 ураїнських і 2 закордонних виданнях).
Савіна О. М. Спадкова патологія очей у формуванні інвалідності дітей. Нозологічна і генетична структура інвалідизуючої спадкової очної патології серед дитячого населення м. Києва і Київської області / О. М. Савіна // Офтальмол. журнал. – 2012. – № 5. – С. 38–43.
Риков С. О. Проблеми спадкової патології очей у дітей і роль офтальмологів у її вирішенні / C. O. Риков, О. М. Савіна // Тавр. мед.-биол. вестник. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 328–331.
Вітовська О. П. Структура та частота хвороб ока та придаткового апарату у дітей в Україні / О. П. Вітовська, О. М. Савіна // Мед. перспективи. – 2015. – Т. 20, № 3. – С. 133–138.
Вітовська О. П. Аналіз показників інвалідності внаслідок очної патології серед дітей в Україні / О. П. Вітовська, А. С. Гудзь, О. М. Савіна // Архів офтальмології України. – 2016. – Т. 4, № 1. – С. 6-10.
Савина Е. М. Роль генетически детерминированной патологии глаз в структуре инвалидности по зрению у детей в мегаполисе / Е. М. Савина // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 103–109.
Рыков С. А. Современные актуальные вопросы офтальмогенетики в Украине (обзор литературы) / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Тавр. мед.-биол. вестник. – 2013. – Т. 16, № 3, ч. 2. – С. 177–186.
Рыков С. А. Методологические особенности изучения прикладных вопросов наследственной патологии глаз у детей / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Укр. вісн. мед.-соціал. експертизи. – 2012. – № 4. – С. 49–54.
Савіна О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) на тему «Клініко-епідеміологічне обгрунтування заходів ранньої діагностики, лікування та профілактики вродженої і спадкової патології органу зору у дітей в Україні» (спеціальність – Офтальмологія). – 2018.
Савіна О.М. Автореферат за темою дисертаційної роботи «Клініко-епідеміологічне обгрунтування заходів ранньої діагностики, лікування та профілактики вродженої і спадкової патології органу зору у дітей в Україні». – 2018.
Савіна О.М. Клінічні і епідеміологічні особливості вродженої і спадкової очної патології в дітей / Савіна О.М., Риков С.О. // Архів офтальмології України. – 2019. – №1 (7). – С. 7-11.
Савіна О.М. Особливості стану органа зору в учнів з генетично детермінованою очною патологією. / Савіна О.М., Риков С.О. // Теорія і практика тифлопедагогіки. Інформаційний бюлетень Всеукраїнської громадської організації “Асоціація тифлопедагогів України”. – 2018. – № 18-19. – С. 31-33.
Зарубіжні публікації – 2 статті:
Савина Е. М. Миопия у детей в Украине: удельный вес, распространенность, заболеваемость / Е. М. Савина, О. П. Витовская // Офтальмол. журн. Казахстана (Алматы). – 2015. – № 3/4. – С. 120–125.
Савина Е. М. Значение медико-социальных факторов в предупреждении наследственной слепоты и слабовидения / Е. М. Савина // Акт. проблемы теорет. и клин. медицины (Алматы). – 2013. – № 3. – С. 60–62.
Автор тез (9 тез):
Рыков С. А. Методологические особенности изучения прикладных вопросов наследственной патологии глаз у детей / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Укр. вісн. мед.-соціал. експертизи. – 2012. – № 4. – С. 49–54.
Рыков С. А. Роль наследственной патологии в формировании слепоты и тяжелого слабовидения у школьников / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Медичні та соціальні проблеми профілактики дитячої сліпоти в рамках програми ВООЗ «Зір 2020» : наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнар. участю, 4-5 жовт. 2012 р. : тези та лекції. – Київ : КІМ, 2012. – С. 151–152.
Рыков С. А. Ранний сплошной скрининг детей с целью выявления наследственной слепоты и его роль в предупреждении наследственной патологии глаз / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування очної патології : ювіл. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, 20-21 листоп. 2013 р. : зб. праць. – Київ, 2013. – С. 302–303.
Савіна О. М. Стан ранньої діагностики спадкової офтальмологічної патології у дітей м. Києва / О. М. Савіна // Філатовські читання, присвяч. 80-річчю тканин. терапії за методом акад. В.П. Філатова : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23-24 трав. 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 229–230.
Рыков С. А. Значение медико-социальных факторов в предупреждении наследственной слепоты и слабовидения / С. А. Рыков, Е. М. Савина // Реабілітація хворих з патологією органа зору : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 6-7 листоп. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 90–91.
Строкова М. В. Возможности диагностики генетически детерминированной патологии глаз на амбулаторном приеме в поликлинике / М. В. Строкова, Е. М. Савина, Н. С. Волохова // Медична і медико-педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарату : наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнар. участю, 18-19 черв. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 140–141.
Рыков С. А. Информативность материала, используемого в изучении прикладных вопросов наследственной слепоты и слабовидения у детей [Электронный ресурс] / С. А. Рыков, Е. М. Савина. – Режим доступа : URL : http://www.ophthalmolog.kiev.ua/news/news-ophthalmology/149-2014-06-15-20-00-03.html. – Название с экрана.
«Правові аспекти інавлідизуючої дитячої очної патології» (науково-практична юридична конференція, 2013 р.).
Риков С.О. Вдосконалення скринінгу на предмет вродженої і спадкової патології очей серед дітей на поліклінічному прийомі / С.О. Риков, О.М. Савіна // Своє дитинство треба бачити : наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнародною участю, 14-15 черв. 2018 р. – Затока, 2018.
Доповіді і лекції:
Доповідь «Ранній суцільний скринінг дітей з метою виявлення спадкової сліпоти та його роль у попередженні спадкової патології очей» (науково-практична конференція за міжнародною участю «Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики та лікування очної патології» 20-21 листопада 2013 р.).
Доповідь «Особливості стану органа зору учнів з генетично детермінованою очною патологією шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями зору» (Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-педагогічний та офтальмологічний супровід інклюзивної освіти дітей з порушеннями зору», 24-25 березня 2016 р.).
ЛЕКЦІЯ “Менеджмент аніридії і WAGR синдрому – сучасний погляд з позицій офтальмогенетики”. Риков С.О., Денисюк Л.І., Савіна О.М. (науково-практична конференція “Нанотехнології в діагностиці і лікуванні офтальмологічних захворювань у дітей”, 11 трав. 2019 р. – Київ, 2019.
Доповідь Кременська Ю.В. “Сучасне генетичне тестування спадкової очної патології” / Кременська Ю.В., Савіна О.М. // наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю “Філатовські читання – 2019”, 23-24 трав. 2019 р. – Одеса, Україна.
Доповідь Савіна О.М. “Особливості стану органа зору учнів з генетично детермінованою очною патологією спеціалізованих шкіл для дітей з порушеннями зору” / О.М. Савіна //всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Соціально-педагогічне партнерство як фактор забезпечення якості освіти дітей з порушенням зору”, 5-7 черв. 2019 р. -Теребовля, Україна.
Доповідь Савіна О.М. “Менеджмент аніридії і WAGR синдрому – сучасний погляд з позицій офтальмогенетики”. Наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю «Рефракційний пленер’19», 17-19 верес. 2019 р. – Київ, Україна.
Доповідь Савіна О.М. «Діти і гаджети» (клуб вихідного дня «ISIDA weekend» для батьків).
Доповідь Савіна О.М. «Дистрофія Штаргардта. Сучасні офтальмогенетичні підходи до діагностики і лікування» / О.М. Савіна // наук.-практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнар. участю «Своє дитинство треба бачити», 11-12 черв. 2020 р. – Київ, Україна.
Виступи в медіа:
Брала участь у передачі «Стоп-10» та «Я соромлюсь свого тіла» в якості лікаря-експерта, телепередача «Лікар знає» в якості запрошеного гостя.
Стаття про мене «Генетике вопреки» в газеті «Зеркало недели» (електронне видання, https://zn.ua/science/henetike-vopreki.html)

Немає даних.

Населений пункт не визначено.
Для автоматичного визначення дозвольте доступ до даних про місцезнаходження.